Trang 1 trong 20 kết quả
Sắp xếp theo
Tìm hiểu các chức năng hỗ trợ lập trình trên môi trường mạng của SQL Server & Visual Basic - viết
Tác giả: Trần Ngọc Lân, Nguyễn Thị Vọng, Nguyễn Gia Tuấn Anh (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 171tr. ; , 31cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 005.7585
Bài tập ứng dụng hệ thống thông tin tài chính - ngân hàng : bao gồm bài tập và bài giải hướng dẫn
Tác giả: Phan Thị Cúc, Trần Duy Vũ Ngọc Lan (chủ biên),
Mô tả vật lý: 294tr. ; , 21cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 332
Khảo sát hoạt tính sinh học của cao chiết và các cao phân đoạn từ cây lan một lá Nervilia Aragoana /
Tác giả: Trịnh Kim Thảo , Trần Thị Ngọc Mai (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH