Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Người Tà Ôi ở A Lưới /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong,
Mô tả vật lý: 357tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045003350
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 306.09597
Văn hóa truyền thống và truyện cổ của người Pa - Hi ở Thừa Thiên Huế /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong, ,
Mô tả vật lý: 471tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028687
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyển 1 /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong, ,
Mô tả vật lý: 791tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028915
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyển 2 /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong, ,
Mô tả vật lý: 655tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028922
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
Truyện cổ của người Pa Cô ở Thừa Thiên Huế /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (sưu tầm và biên soạn),
Mô tả vật lý: 429tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028786
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (Tuyển chọn và giới thiệu),
Mô tả vật lý: 663tr. ; , 22cm
ISBN: 9786045369524
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.09597
Văn học dân gian dân tộc Cơ Tu /
Tác giả: Nguyễn Trần Khánh Phong (Sưu tầm, chuyển ngữ và biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 748tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049029080
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
Truyện kể về dòng họ của người Tà Ôi /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (Sưu tầm và biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 295tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028809
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
Văn hóa dân gian các dân tộc ít người ở Thừa Thiên Huế : song ngữ Việt-Tà Ôi; Việt-Cơ Tu . Quyển 1 /
Tác giả: Kê Sửu (chủ biên), Trần Nguyễn Khánh Phong, Triều Nguyên,
Mô tả vật lý: 597tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045003459
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.09597
Văn hóa dân gian các dân tộc ít người ở Thừa Thiên Huế : song ngữ Việt-Tà Ôi; Việt-Cơ Tu . Quyển 1 /
Tác giả: Kê Sửu (chủ biên), Trần Nguyễn Khánh Phong, Triều Nguyên,
Mô tả vật lý: 665tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045003442
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.09597

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH