Trang 1 trong 25 kết quả
Sắp xếp theo
Văn hóa truyền thống và truyện cổ của người Pa - Hi ở Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong, ,
Mô tả vật lý: 471tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028687
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
 
Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyển 1
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong, ,
Mô tả vật lý: 791tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028915
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
 
Kho tàng truyện cổ các dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyển 2
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong, ,
Mô tả vật lý: 655tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028922
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
 
Truyện cổ của người Pa Cô ở Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (sưu tầm và biên soạn),
Mô tả vật lý: 429tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028786
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
 
Tìm hiểu văn hóa dân gian dân tộc Tà Ôi.
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (Nghiên cứu, giới thiệu),
Mô tả vật lý: 615tr. ; , 22cm
ISBN: 9786045369500
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.09597
 
Văn hóa ẩm thực của người Tà Ôi
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (Nghiên cứu, giới thiệu), ,
Mô tả vật lý: 447tr. ; , 22cm
ISBN: 9786045373583
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 394.109597
 
Theo dòng văn hóa dân gian Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (Tuyển chọn và giới thiệu),
Mô tả vật lý: 663tr. ; , 22cm
ISBN: 9786045369524
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.09597
 
Văn học dân gian dân tộc Cơ Tu
Tác giả: Nguyễn Trần Khánh Phong (Sưu tầm, chuyển ngữ và biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 748tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049029080
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
 
Truyện kể về dòng họ của người Tà Ôi
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (Sưu tầm và biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 295tr. ; , 21cm
ISBN: 9786049028809
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
 
Văn hóa dân gian các dân tộc ít người ở Thừa Thiên Huế : song ngữ Việt-Tà Ôi; Việt-Cơ Tu . Quyển 1
Tác giả: Kê Sửu (chủ biên), Trần Nguyễn Khánh Phong, Triều Nguyên,
Mô tả vật lý: 597tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045003459
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.09597
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH