Trang 1 trong 7 kết quả
Sắp xếp theo
Truyện cổ của người Pa Cô ở Thừa Thiên Huế /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (sưu tầm và biên soạn),
Mô tả vật lý: 429tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049028786
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn học dân gian dân tộc Cơ Tu /
Tác giả: Nguyễn Trần Khánh Phong (Sưu tầm, chuyển ngữ và biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 748tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049029080
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Truyện kể về dòng họ của người Tà Ôi /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (Sưu tầm và biên soạn), ,
Mô tả vật lý: 295tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049028809
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn học dân gian huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyển 2 /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (sưu tầm và biên soạn),
Mô tả vật lý: 283tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049428098
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Văn học dân gian huyện A lưới tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyển 1 /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (sưu tầm và biên soạn),
Mô tả vật lý: 487tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786049428081
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kho tàng văn học dân gian dân tộc Tà ôi ở Việt Nam. Quyển 2 /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (sưu tầm và biên soạn),
Mô tả vật lý: 535tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045015254
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kho tàng văn học dân gian dân tộc Tà Ôi ở Việt Nam. Quyển 1 /
Tác giả: Trần Nguyễn Khánh Phong (sưu tầm và biên soạn),
Mô tả vật lý: 611tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045015247
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn