Trang 1 trong 53 kết quả
Sắp xếp theo
Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì hiệu đính, Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, ,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.4
Câu đố thai ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng dưới góc nhìn thi pháp thể loại /
Tác giả: Trần Phỏng Diểu, Trần Minh Thương (sưu tầm và giới thiệu),
Mô tả vật lý: 223tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045030226
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
Tác động của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty
Tác giả: Trần Thị Lệ Tâm , ,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 657.3

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH