Trang 1 trong 52 kết quả
Sắp xếp theo
Quản trị nguồn nhân lực và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại
Tác giả: Trần Thị Tâm, Trần Thị Trang (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng VPBank - Hội sở Trung tâm
Tác giả: Võ Trung Hậu, Trần Thị Cẩm Hà(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bột giấy của công ty Nông Công Nghiệp TNHH Tam Hiệp, xã
Tác giả: Lê Bá Hà, Trần Thị Tường Vân(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục
Tác giả: Nguyễn Văn Quì hiệu đính, Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, ,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.4
 
Câu đố thai ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng dưới góc nhìn thi pháp thể loại
Tác giả: Trần Phỏng Diểu, Trần Minh Thương (sưu tầm và giới thiệu),
Mô tả vật lý: 223tr. ; , 21cm
ISBN: 9786045030226
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
 
Tác động của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty
Tác giả: Trần Thị Lệ Tâm , ,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 657.3  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH