Trang 1 trong 53 kết quả
Sắp xếp theo
Quản trị nguồn nhân lực và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại
Tác giả: Trần Thị Tâm, Trần Thị Trang (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Hoạt động quản trị nhân sự tại công ty TNHH một thành viên môi giới bất động sản tầm nhìn chuyên
Tác giả: Trần Thị Minh Hồng, Ngô Ngọc Cương (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyển dụng nhân lực tại ngân hàng VPBank - Hội sở Trung tâm
Tác giả: Võ Trung Hậu, Trần Thị Cẩm Hà(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thực trạng và công tác hoàn thiện hoạch định chiến lược kinh doanh phát triển trung tâm đăng kiểm xe
Tác giả: Trần Quang Trường, Phạm Thị Kim Dung (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bột giấy của công ty Nông Công Nghiệp TNHH Tam Hiệp, xã
Tác giả: Lê Bá Hà, Trần Thị Tường Vân(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục /
Tác giả: Nguyễn Văn Quì hiệu đính, Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, ,
Mô tả vật lý: 192 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 658.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Câu đố thai ở Mỹ Xuyên, Sóc Trăng dưới góc nhìn thi pháp thể loại /
Tác giả: Trần Phỏng Diểu, Trần Minh Thương (sưu tầm và giới thiệu),
Mô tả vật lý: 223tr. ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 398.209597
ISBN: 9786045030226
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên bán hàng tại hệ thống siêu thị
Tác giả: Phạm Văn Tâm, Trần Quốc Tuấn (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 91tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.314
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác động của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty
Tác giả: Trần Thị Lệ Tâm , ,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 657.3
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn