Trang 1 trong 15 kết quả
Sắp xếp theo
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Tư vấn -
Tác giả: Trần Thị Việt Trinh , Thái Thị Nho (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp thực hiện công tác quản lý chất thải rắn tại bệnh
Tác giả: Lê Thị Anh Thư giáo viên hướng dẫn, Trần Hoàng Nhung, ,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Vai trò của nhà nước đối với việc xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập tự chủ, trong điều kiện hội
Tác giả: Trần Thị Thu Hường,
Mô tả vật lý: 219tr ; , 21cm
ISBN: 9786046264118
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 338.9
 
Đánh giá hiện trạng sử dụng và đề xuất giải pháp giảm thiểu túi Nylon trên địa bàn thành phố Cà Mau
Tác giả: Trần Thị Thu Hiền , Vũ Hải Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
 
Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp hoàn thiện
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền, Trần Phước (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 657.48  
Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi hoa mười giờ ( Portulaca grandiflora ) qua trung gian mô sẹo
Tác giả: Trần Thị Thu Hiền, Bùi Văn Thế Vinh (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Xây Dựng An Tài Phát
Tác giả: Trần Thị Xuân Diễn, Nguyễn Thu Hiền (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Marketing hỗn hợp cho sản phẩm bình nước hai lớp nhựa Pioneer của công ty TNHH TMDV Hướng Dương.
Tác giả: Trần Thị Thu Hiền, Phan Mỹ Hạnh(GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH