Trang 1 trong 16 kết quả
Sắp xếp theo
Nâng cao hiệu quả việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại
Tác giả: Nguyễn Đan Tuyên, Trần Thị Trang(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng thu gom chất thải rắn sinh hoạt và đề xuất một số biện pháp cải thiện tại xã
Tác giả: Trần Thị Mỹ Hân, Vũ Hải Yến (giảng viên hướng dẫn), ,
Mô tả vật lý: 114tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 628.442
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải thu khách hàng trong kiểm toán BCTC do Công ty TNHH Tư vấn -
Tác giả: Trần Thị Việt Trinh , Thái Thị Nho (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất các biện pháp thực hiện công tác quản lý chất thải rắn tại bệnh
Tác giả: Lê Thị Anh Thư giáo viên hướng dẫn, Trần Hoàng Nhung, ,
Mô tả vật lý: 88 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Vai trò của nhà nước đối với việc xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập tự chủ, trong điều kiện hội
Tác giả: Trần Thị Thu Hường,
Mô tả vật lý: 219tr ; , 21cm
Ký hiệu phân loại: 338.9
ISBN: 9786046264118
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH SX - TM dây và cáp điện
Tác giả: Trần Thị Thu Hiền, Nguyễn Trọng Toàn (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Đánh giá hiện trạng sử dụng và đề xuất giải pháp giảm thiểu túi Nylon trên địa bàn thành phố Cà Mau
Tác giả: Trần Thị Thu Hiền , Vũ Hải Yến(GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp hoàn thiện /
Tác giả: Nguyễn Thị Diệu Hiền, Trần Phước (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 68tr. ; , 29cm
Ký hiệu phân loại: 657.48
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi hoa mười giờ ( Portulaca grandiflora ) qua trung gian mô sẹo /
Tác giả: Trần Thị Thu Hiền, Bùi Văn Thế Vinh (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH MTV Xây Dựng An Tài Phát /
Tác giả: Trần Thị Xuân Diễn, Nguyễn Thu Hiền (GVHD),
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn