Trang 1 trong 6 kết quả
Sắp xếp theo
Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết ethanol từ lá bàng (terminalia catappa)
Tác giả: Trần Thị Tuyết Dung, Phạm Minh Nhựt (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 84tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 547.7
 
Đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết Ethanol từ lá bàng (Terminalia Catappa)
Tác giả: Trần Thị Tuyết Dung , Phạm Minh Nhựt (GVHD),
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
 
Tuyệt chiêu tuyển dụng hiểu để thành công = taking on staff: recruiting and retaining the best staff
Tác giả: Erika Lucas, Trần Thị Bích Nga (dịch),
Mô tả vật lý: 219tr. ; , 22 cm
ISBN: 9786045868522
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.3111
 
Bệnh học thuỷ sản :
Tác giả: Từ Thanh Dung, Đặng Thị Hoàng Oanh, Trần Thị Tuyết Hoa,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử 639.3  
1

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH