Trang 1 trong 41 kết quả
Sắp xếp theo
Hoàn thiện thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp vốn trong nước
Tác giả: Nguyễn Đình Phan, Trần Kim Hào, Nguyễn Văn Phúc, ,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 19 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 338.7
Cải cách và sự phát triển : Tiểu luận /
Tác giả: Nguyễn Trần Bạt, ,
Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 339.5
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhận hộ khẩu cấp huyện /
Tác giả: Trần Quốc Chính, Lương Xuân Phát, Văn Như Bích (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính : Sách tham khảo /
Tác giả: Nguyễn Văn Luân (chủ biên), Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt, ,
Mô tả vật lý: 337 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 332.1
Truyện cổ Chiêm Hóa /
Tác giả: Đỗ Ngọc Quý (Sưu tầm), Nguyễn Thanh Trường, Trần Mạnh Tiến (Biên soạn, chỉnh lý, giới thiệu),
Mô tả vật lý: 331tr. ; , 22cm
ISBN: 9786049070945
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
Giáo trình Kinh tế Việt Nam /
Tác giả: Nguyễn Văn Thường, Trần Khánh Hưng (chủ biên),
Mô tả vật lý: 400tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 330.9597
Sức mạnh của tập trung bí quyết đơn giản để thành công và tự do tài chính từ những người khổng lồ
Tác giả: Jack Canfield, Mark victor Hansen, Les Hewwitt, Vũ Nghệ Linh, Trần Vân Anh (dịch),
Mô tả vật lý: 402tr. ; , 21cm
ISBN: 9786046501800
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 158.1
Tài chính dành cho người quản lý /
Tác giả: Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, Nguyễn Văn Quì hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.152
Đổi mới chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động /
Tác giả: Trần Quang Hùng, Mạc Văn Tiến, ,
Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 19 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 368.4

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH