Trang 1 trong 39 kết quả
Sắp xếp theo
Quy trình kiểm toán khoản mục nợ phải trả nhà cung cấp trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty
Tác giả: -,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động kiểm toán khoản mục vốn bằng tiền tại công ty TNHH Dịch
Tác giả: -,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Truyện cổ Chiêm Hóa
Tác giả: Đỗ Ngọc Quý (Sưu tầm), Nguyễn Thanh Trường, Trần Mạnh Tiến (Biên soạn, chỉnh lý, giới thiệu),
Mô tả vật lý: 331tr. ; , 22cm
ISBN: 9786049070945
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 398.209597
Hoàn thiện thủ tục thành lập và đăng ký kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp vốn trong nước
Tác giả: Nguyễn Đình Phan, Trần Kim Hào, Nguyễn Văn Phúc, ,
Mô tả vật lý: 191 tr. ; , 19 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 338.7
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhận hộ khẩu cấp huyện
Tác giả: Trần Quốc Chính, Lương Xuân Phát, Văn Như Bích (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 96tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Tài chính dành cho người quản lý
Tác giả: Trần Thị Bích Nga dịch, Phạm Ngọc Sáu dịch, Nguyễn Văn Quì hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 200 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.152
Đổi mới chính sách bảo hiểm xã hội đối với người lao động
Tác giả: Trần Quang Hùng, Mạc Văn Tiến, ,
Mô tả vật lý: 170 tr. ; , 19 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 368.4
Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính : Sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Văn Luân (chủ biên), Trần Viết Hoàng, Cung Trần Việt, ,
Mô tả vật lý: 337 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 332.1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH