Trang 1 trong 69 kết quả
Sắp xếp theo
Nghiên cứu nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sự chậm trễ tiến độ bàn giao công trình xây dựng không sử
Tác giả: Hồ Văn Trực, Trần Quang Phú (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 81tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 690.068  
Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo tại khoa Quản trị kinh doanh
Tác giả: Trần Hồng Nhựt Minh, Lưu Thanh Tâm (Hướng dẫn khoa học), ,
Mô tả vật lý: 66tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 658.812  
Cách nền kinh tế vận hành niềm tin sự sụp đổ và những lời tiên tri tự đúng = How the economy works :
Tác giả: Roger E, A, Famer , Trần Mai Sơn, Dương Thu Thuỷ (dịch),
Mô tả vật lý: 298tr ; , 21 cm
ISBN: 9786049432927 :
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 339
 

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH