Trang 1 trong 28 kết quả
Sắp xếp theo
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 4 /
Tác giả: Võ Phước Tấn hiệu đính, Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Tuyết Mai, ,
Mô tả vật lý: 167 tr. ; , 20 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 687.042
Hệ thống bài tập thiết kế trang phục 1 /
Tác giả: Nguyễn Mậu Tùng, Nguyễn Thị Thu Hương, Võ Tấn Phước hiệu đính, ,
Mô tả vật lý: 181 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 687.042
Điều khiển động cơ Servo DC dùng vi điều khiển /
Tác giả: Võ Đình Tùng giáo viên hướng dẫn, Đinh Trung Huân, Phạm Văn Toàn, ,
Mô tả vật lý: 100 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Mạch tự động trả lời điện thoại ứng dụng vi điều khiển PIC /
Tác giả: Võ Đình Tùng giáo viên hướng dẫn, Phạm Đăng Thiệu, ,
Mô tả vật lý: 82 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Giáo trình môn học Công nghệ may 4 /
Tác giả: Võ Tấn Phước (hiệu đính), Nguyễn Mậu Tùng, , , [và những người khác],
Mô tả vật lý: 178 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 687
Thiết kế và thi công dây truyền kiểm tra hoàn thiện sản phẩm dùng S7 - 200 /
Tác giả: Huỳnh Văn Biển, Võ Đình Tùng (giảng viên hướng dẫn),
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 629.8
Điều khiển các thiết bị qua đường dây điện thoại /
Tác giả: Võ Đình Tùng giáo viên hướng dẫn, Nguyễn Đức Thắng, ,
Mô tả vật lý: 75 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
Thiết kế và thi công hệ thống thông báo xe trong các building /
Tác giả: Võ Đình Tùng giáo viên hướng dẫn, Bùi Văn Đạt, ,
Mô tả vật lý: 98 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH