Trang 1 trong 8 kết quả
Sắp xếp theo
Giáo trình Phương pháp lun nghiên cu khoa hc
Tác giả: Vũ Cao Đàm,
Mô tả vật lý: 208tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 001.42
Phương pháp lun nghiên cu khoa hc
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 001.42072
Giáo trình phương pháp lun nghiên cu khoa hc
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 001.42
Đánh giá nghiên cu khoa hc
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 24cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 001.4
Đánh giá nghiên cu khoa hc
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 001.4
Thiết kế chung cư cao tng Linh Đàm
Tác giả: Lương Vũ Tuân, Tô Văn Lận giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 176 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Lun văn ĐH-CĐ 
Xã hi hc môi trưng
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 265 tr. ; , 21 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham kho 363.7
Phương pháp lun nghiên cu khoa hc
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 24 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình 001.42
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH