Trang 1 trong 9 kết quả
Sắp xếp theo
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ truyền hình cáp công ty tnhh truyền hình cáp
Tác giả: Ngô Đạm, Trần Anh Minh (hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 111 tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 658.812
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Vũ Cao Đàm,
Mô tả vật lý: 208tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 001.42072
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 256 tr. ; , 24cm
Ký hiệu phân loại: 001.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Đánh giá nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 001.4
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Thiết kế chung cư cao tầng Linh Đàm /
Tác giả: Lương Vũ Tuân, Tô Văn Lận giáo viên hướng dẫn, ,
Mô tả vật lý: 176 tr. ; , 30 cm
Ký hiệu phân loại:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Xã hội học môi trường /
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 265 tr. ; , 21 cm
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học /
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,
Mô tả vật lý: 208 tr. ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 001.42
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn