Trang 1 trong 3 kết quả
Sắp xếp theo
Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị
Tác giả: Nguyễn Liên Hương, ,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 338.52  
Nâng cao chất lượng dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông của trung tâm công nghệ thông tin và
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương, Võ Tuấn Phong (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 76tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.812  
Chiến lược phát triển dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro giai đoạn
Tác giả: Nguyễn Mẫu Hồng, Nguyễn Phú Tụ (Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 85tr. ; , 29cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ 658.4012  
1

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH