Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Quản trị nguồn nhân lực và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại
Tác giả: Trần Thị Tâm, Trần Thị Trang (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
1

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH