Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ thẻ tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tác giả: Trần Thị Tuyết Dung, Nguyễn Hải Quang ( Hướng dẫn khoa học),
Mô tả vật lý: 108tr. ; , 30cm
Ký hiệu phân loại: 332.17
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
1

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn