Trang 1 trong 307 kết quả
Sắp xếp theo
Kỷ yếu hội thảo phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế và biến đổi
Tác giả: Ngô Thắng Lợi, Nguyễn Tiến Dũng, Vũ Thành Hưởng (biên tập),
Mô tả vật lý: 330tr. ; , 28cm
ISBN: 9786047319282
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 338.927
 
Quản trị nguồn nhân lực và một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại
Tác giả: Trần Thị Tâm, Trần Thị Trang (GVHD), ,
Mô tả vật lý:
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ   
Các chỉ tiêu lựa chọn nguồn nước mặt - nước ngầm phục vụ hệ thống cấp nước sinh hoạt :
Tác giả: Bộ xây dựng, ,
Mô tả vật lý: 7 tr. ; , 31 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 690.0218
 
Hướng dẫn nhiệm vụ cấp bách trọng tâm trong công tác phòng cháy chữa cháy và hệ thống quy chuẩn tiêu
Tác giả: Quý Long, Kim Thư (Sưu tầm và hệ thống hóa), ,
Mô tả vật lý: 531tr. ; , 27cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 344.0537
 
Phương pháp định giá các sản phẩm hàng hóa và sản phẩm dịch vụ công cộng trong đô thị
Tác giả: Nguyễn Liên Hương, ,
Mô tả vật lý: 90 tr. ; , 27 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo 338.52  
Vai trò của ngân hàng thương mại trong tiến trình hình thành và vận hành thi trường chứng khoán Việt
Tác giả: Vũ Nhất Linh, ,
Mô tả vật lý: 65 tr. ; , 30 cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 332.12  

@ Copyright 2018 Thư viện HUTECH