Trang 1 trong 1 kết quả
Sắp xếp theo
Xác định khả năng kháng nấm bệnh của nano đồng /
Tác giả: Vương Thị Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hai (GVHD), ,
Mô tả vật lý: 69tr. ; , cm
ISBN:
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ 
1

@Copyright 2018 Thư viện HUTECH