Trang 1 trong 24 kết quả
Sắp xếp theo
Accounting all-in-one for dummies /
Tác giả: by Ken Boyd, Lita Epstein, Mark P, Holtzman, Frimette Kass-Shraibman, Maire Loughran, Vijay S, Sampath, John A, Tracy, Tage C, Tracy, and Jill Gilbert Welytok, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 712 pages : , illustrations ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 657
ISBN: 1118758005 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Green composites from natural resources /
Tác giả: editor, Vijay Kumar Thakur, ,
Mô tả vật lý: 1 online resource.
Ký hiệu phân loại: 620.118
ISBN: 1466570709 (electronic bk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Balanced Urban Development: Options and Strategies for Liveable Cities [electronic resource] /
Tác giả: edited by Basant Maheshwari, Vijay P, Singh, Bhadranie Thoradeniya, ,
Mô tả vật lý: XXII, 601 p. 136 illus., 109 illus. in color. , online resource.
Ký hiệu phân loại: 710
ISBN: 9783319281100 (print)
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Smart material systems and MEMS : design and development methodologies /
Tác giả: Vijay K, Varadan, K, J, Vinoy, S, Gopalakrishnan, ,
Mô tả vật lý: xii, 404 p. ; , 25 cm.
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN: 0470093617 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Low cost, low-tech innovation : new product development in the food industry /
Tác giả: Vijay Vyas, ,
Mô tả vật lý: xvi, 163 pages ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 664.0068
ISBN: 9780415818995 (hardback)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Microbial stress adaptation and food safety /
Tác giả: edited by Ahmed E, Yousef and Vijay K, Juneja, ,
Mô tả vật lý: 369 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 664
ISBN: 1566769124 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Reinforced concrete design with FRP composites [electronic resource] /
Tác giả: Hota V, S, GangaRao, Narendra Taly, P, V, Vijay, ,
Mô tả vật lý: 382 p.
Ký hiệu phân loại: 624.18341
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
IPSec VPN design /
Tác giả: Vijay Bollapragada, Mohamed Khalid, Scott Wainner, ,
Mô tả vật lý: xvii, 352 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 1587051117
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Wireless communications and networking /
Tác giả: Vijay K, Garg, ,
Mô tả vật lý: xxvii, 821 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 621.3821
ISBN: 0123735807 (casebound : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Cooperative cellular wireless networks /
Tác giả: edited by Ekram Hossain, Dong In Kim, Vijay K, Bhargava, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 517 p. : , ill. ; , 26 cm.
Ký hiệu phân loại: 621.384
ISBN: 0521767121
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn