Trang 1 trong 32 kết quả
Sắp xếp theo
JavaFX for dummies /
Tác giả: by Doug Lowe, ,
Mô tả vật lý: viii, 420 pages : , illustrations ; , 24 c
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 1118385349 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
PowerPoint 2010 for dummies /
Tác giả: by Doug Lowe, ,
Mô tả vật lý: xvi, 320 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.58
ISBN: 0470487658 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ASP.NET 2.0 all-in-one desk reference for dummies /
Tác giả: by Doug Lowe, Jeff Cogswell, and Ken Cox, ,
Mô tả vật lý: xxiv, 910 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 0471785989
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Networking all-in-one desk reference for dummies [electronic resource] /
Tác giả: by Doug Lowe, ,
Mô tả vật lý: xxxii, 876 p. : , ill.
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Java all-in-one for dummies /
Tác giả: by Doug Lowe, ,
Mô tả vật lý: xxii, 936 pages : , illustrations ; , 24 cm
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1118408039 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Creating Web Pages All-in-One Desk Reference For Dummies®, 2nd Edition /
Tác giả: Veer Emily Vander, Doug Lowe, Eric Ray, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 0764543458
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Electronics aIl-in-one for dummies elektronisk ressurs /
Tác giả: by Doug Lowe and Dickon Ross,
Mô tả vật lý: 1 online resource (1 b.) : , ill
Ký hiệu phân loại: 621.381
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Java for dummies : quick reference /
Tác giả: by Doug Lowe, ,
Mô tả vật lý: xii, 276 p. : , ill. ; , 22 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9781118168233
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
ASP.NET 2.0 everyday apps for dummies /
Tác giả: by Doug Lowe, ,
Mô tả vật lý: xviii, 484 p. :, ill. ;, 24 cm. +, 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 0764597760 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ASP.NET 2.0 All-in-One Desk Reference for Dummies (For Dummies) /
Tác giả: Doug Lowe, Ken Cox, Jeff Cogswell, ,
Mô tả vật lý: 936 tr. ;
Ký hiệu phân loại: 005.2768
ISBN: 0471785989
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn