Trang 1 trong 13 kết quả
Sắp xếp theo
PHP & MySQL web development all-in-one desk reference for dummies /
Tác giả: by Janet Valade, with Tricia Ballad and Bill Ballad, ,
Mô tả vật lý: xxvi, 646 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 0470167777 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
PHP & MySQL web development all-in-one desk reference for dummies [electronic resource] /
Tác giả: Janet Valade, Tricia Ballad, Bill Ballad , technical editor, Ryan Lowe, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 9780470167779
Bộ sưu tập: Sách điện tử
PHP & MySQL for dummies /
Tác giả: by Janet Valade, ,
Mô tả vật lý: xviii, 438 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 0470527587 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
PHP & MySQL for dummies, 3rd edition [electronic resource] /
Tác giả: Janet Valade, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
PHP & MySQL everyday apps for dummies [electronic resource] /
Tác giả: by Janet Valade, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
PHP & MySQL for dummies /
Tác giả: by Janet Valade, ,
Mô tả vật lý: xviii, 436 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 006.7
ISBN: 0470096004
Bộ sưu tập: Sách điện tử
PHP & MySQL for dummies /
Tác giả: by Janet Valade, ,
Mô tả vật lý: xviii, 438 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0764555898
Bộ sưu tập: Sách điện tử
PHP 5 for dummies [electronic resource] /
Tác giả: by Janet Valade, ,
Mô tả vật lý: xiv, 392 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
PHP & MySQL® For Dummies®, 3rd Edition /
Tác giả: Janet Valade, ,
Mô tả vật lý:
Ký hiệu phân loại: 006.76
ISBN: 0470096004
Bộ sưu tập: Sách điện tử
Linux /
Tác giả: Janet Valade, ,
Mô tả vật lý: xx, 336 p. : , ill. ; , 24 cm.
Ký hiệu phân loại: 005.432
ISBN: 0131853546
Bộ sưu tập: Sách điện tử

@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn