Chỉ tìm trong:
Trang 1 trong 1204 kết quả
Sắp xếp theo:
ID: 44768
 
Tác giả: Keith Barr, ,
Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2007,  
Ký hiệu phân loại: 621.3815
ISBN: 0071499946
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách đọc tại chỗ
ID: 57863
 
Tác giả: texts by Loren Partridge, Fabrizio Mancinelli, Gianluigi Colalucci , photographs by Takashi Okamura , texts by F, Mancinelli and G, Colalucci translated from the Italian by Lawrence Jenkens, ,
Thông tin xuất bản: New York :Harry N. Abrams, 1997., 207 p. : , col. ill. ; , 32 cm.  
Ký hiệu phân loại: 759.5
ISBN: 0810915499 (clothbound)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
- Số bản: 2
- Đang mượn: 0
ID: 44826
 
Tác giả: US Power Squadrons,
Thông tin xuất bản: Camden, Marine [etc.] :Intern. Marine/McGraw-Hill, 2006, viii,136tr. : , minh họa ; , 24cm + , 1 CD-ROM (4 3/4 in)  
Ký hiệu phân loại: 623.8932
ISBN: 0071463186
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
- Số bản: 2
- Đang mượn: 0
ID: 69602
 
Tác giả: Alan B, Morrison (chủ biên), , Bích Hằng (dịch), , , [và những người khác] , Lê Thị Thu (hiệu đính),
Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính trị Quốc gia, 2007, 987tr. ; , 24cm  
Ký hiệu phân loại: 349.73
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách đọc tại chỗ
ID: 81498
 
Tác giả: Diana Hacker , contributing authors, Nancy Sommers, Tom Jehn, Jane Rosenzweig , contributing ESL specialist, Marcy Carbajal Van Horn, ,
Thông tin xuất bản: Boston :Bedford/St. Martins, 2009., xxxv, 509, 34 p. : , ill. (some col.), col. map ; , 22 cm.  
Ký hiệu phân loại: 428.2
ISBN: 0312664761 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách đọc tại chỗ
ID: 69543
 
Tác giả: Terry Tamminen,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :Island Press/Shearwater Books, 2009, xxiv, 263 tr. ; , 23 cm  
Ký hiệu phân loại: 333.8232
ISBN: 9781597265065
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách đọc tại chỗ
ID: 69453
 
Tác giả: edited by Kanchan Chopra , , , [et al, ], ,
Thông tin xuất bản: Washington, DC :Island Press, 2005., xxi, 621 p. : , ill. (some col.), maps (some col.) ; , 28 cm.  
Ký hiệu phân loại: 333.9516
ISBN: 1559632690 (cloth : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách đọc tại chỗ
ID: 7133
 
Tác giả: Richard Hightower, James Goodwill, ,
Thông tin xuất bản: Indianapolis :Wiley, 2004, 429 tr. ; , 24 cm  
Ký hiệu phân loại: 005.2762
ISBN: 0764544373
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 13542
 
Tác giả: C, Thomas Wu, ,
Thông tin xuất bản: N.Y :McGraw-Hill, 2004, 962 tr. ; , 23 cm  
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0073043915
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách đọc tại chỗ
ID: 81437
 
Tác giả: Jonathan Gruber, ,
Thông tin xuất bản: New York, NY :Worth Publishers, 2007., xxxviii, 756 p. : , ill. (some col.) ; , 27 cm.  
Ký hiệu phân loại: 336
ISBN: 0716766310
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách đọc tại chỗ