Chỉ tìm trong:
Trang 1 trong 51 kết quả
Sắp xếp theo:
ID: 19581
 
Tác giả: Rick Stapenhurst chủ biên, Ricacardo Pelizzo, Niall Johnston, ,
Thông tin xuất bản: Washington, DC :The World Bank, 2006, 281 tr. ; , 27 cm  
Ký hiệu phân loại: 364.1323091724
ISBN: 0821367234
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
- Sách còn trong kho: 2
- Đang mượn: 0
ID: 110621
 
Tác giả: Linda G, Morra, Ray C, Rist, ,
Thông tin xuất bản: Washington DC :The World Bank, 2009, 560tr. ; , 24cm  
Ký hiệu phân loại: 338.910684
ISBN: 9780821378915
Bộ sưu tập: Sách điện tử

ID: 39536
 
Tác giả: Stoyan Tenev and Chunlin Zhang, with Loup Brefort,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank ; and the International Finance Corporation , 2002, XVI, 168 s. : , ill.  
Ký hiệu phân loại: 338.0951
ISBN: 0821351362
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 49435
 
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank, c2010., viii, 235 p. : , ill. ; , 22 cm.  
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 0821382454
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 44486
 
Tác giả: Marelize Görgens, Jody Zall Kusek, ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Washington, DC :Ngân hàng Thế giới ; World Bank, 2010, 479 tr. ; , 24cm  
Ký hiệu phân loại: 352.357
ISBN: 0821381873 (ebook)
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
Sách đọc tại chỗ
ID: 10545
 
Tác giả: Bank World, ,
Thông tin xuất bản: USA :Oxford University Press for the World Bank, 1997, 406 tr. ;  
Ký hiệu phân loại: 332.673
ISBN: 0195211162
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
- Sách còn trong kho: 2
- Đang mượn: 0
ID: 10569
 
Tác giả: Karin Oskarsson, Anders Berglund, Rolf Deling, ,
Thông tin xuất bản: USA :The World Bank, 1997, 168 tr. ; , 30 cm  
Ký hiệu phân loại: 621.312132
ISBN: 0821340654
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
- Sách còn trong kho: 2
- Đang mượn: 0
ID: 108105
 
Tác giả: the World Bank, ,
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank, 2005., li, 242 p. :, col. ill. ;, 24 cm.  
Ký hiệu phân loại: 362.1/0967
ISBN: 0821359630
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 76405
 
Tác giả: Jean-Pierre Chauffour and Mariem Malouche, editors, ,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank, 2011., xxi, 402 p. : , ill.  
Ký hiệu phân loại: 332.7
ISBN:
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 39327
 
Tác giả: guidebook prepared by Paul Noumba Um , , , [et al, ,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank : PPIAF, c2003, x, 67 p. : , ill. ; , 28 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in  
Ký hiệu phân loại: 384.64
ISBN: 0821356712
Bộ sưu tập: Sách điện tử