Chỉ tìm trong:
Trang 1 trong 116 kết quả
Sắp xếp theo:
ID: 111463
 
Tác giả: Thomas Farole and Deborah Winkler, Editor, ,
Thông tin xuất bản: , xviii, 279 pages :, illustrations ;, 26 cm.  
Ký hiệu phân loại: 332.673096
ISBN: 9781464801266 (pbk. : alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 111503
 
Tác giả: Raffaello Cervigni and Michael Morris, editors, ,
Thông tin xuất bản: , xxxvii, 257 pages :, illustrations ;, 23 cm  
Ký hiệu phân loại: 338.967
ISBN: 9781464808173
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 19581
 
Tác giả: Rick Stapenhurst chủ biên, Ricacardo Pelizzo, Niall Johnston, ,
Thông tin xuất bản: Washington, DC :The World Bank, 2006, 281 tr. ; , 27 cm  
Ký hiệu phân loại: 364.1323091724
ISBN: 0821367234
Bộ sưu tập: Sách tham khảo
- Số bản: 2
- Đang mượn: 0
ID: 110621
 
Tác giả: Linda G, Morra, Ray C, Rist, ,
Thông tin xuất bản: Washington DC :The World Bank, 2009, 560tr. ; , 24cm  
Ký hiệu phân loại: 338.910684
ISBN: 9780821378915
Bộ sưu tập: Sách điện tử

ID: 39536
 
Tác giả: Stoyan Tenev and Chunlin Zhang, with Loup Brefort,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank ; and the International Finance Corporation , 2002, XVI, 168 s. : , ill.  
Ký hiệu phân loại: 338.0951
ISBN: 0821351362
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 111472
 
Tác giả: Yvonne Nkrumah and Julia Mensah, editors, ,
Thông tin xuất bản: , xvii, 119 pages :, illustrations ;, 26 cm  
Ký hiệu phân loại: 2015 A-862
ISBN: 9781464802874 (paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 111403
 
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank :InfoDev, c2012., xviii, 221 p. :, col. ill. ;, 28 cm. +, 1 folded leaf  
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780821389911 (pbk.)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 111394
 
Tác giả: Donald Bundy , , , [et al, ], ,
Thông tin xuất bản: Washington, DC :World Bank, c2010., xxxiv, 93 p. :, ill. ;, 23 cm.  
Ký hiệu phân loại: WC 503.6
ISBN: 9780821379325 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 111396
 
Tác giả: Yvone Tsikata, Emmanuel Pinto Moreira, Pamela Coke Hamilton, ,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank :Organizations of American States, c2009., xlix, 311 p. :, ill. ;, 26 cm.  
Ký hiệu phân loại: 337.1/729
ISBN: 9780821380178
Bộ sưu tập: Sách điện tử
ID: 49435
 
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Washington, D.C. :World Bank, c2010., viii, 235 p. : , ill. ; , 22 cm.  
Ký hiệu phân loại: 363.7
ISBN: 0821382454
Bộ sưu tập: Sách điện tử