Effective meettings : Teacher's book

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeremy Comfort

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 428.3 Audio-lingual approach to expression (bilingual phrase books, “hear-speak")--English language

Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University, 1997

Mô tả vật lý: 47 tr. ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 10

INTRODUCTION 1 Why are we here? 2 Where do we start? 3 Where are we going? 4 Your views count. 5 Keeping to the poit. 6 What's the idea? 7 Making decisions. 8 What's next?.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
16B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH