Nghiên cứu ứng dụng neo phụt vữa xi măng cho tầng hầm và công trình thi công đường sắt Metro tuyến số 1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.164 Retaining walls

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2015,

Mô tả vật lý: 136tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH