A manual for writers of research papers, theses, and dissertations :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0226816370 (cloth : alkaline paper)

Ký hiệu phân loại: 808.06

Thông tin xuất bản: Chicago :University of Chicago Press, 2013., 8th edition.

Mô tả vật lý: xv, 448 pages : , illustrations ; , 24 c

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 100008

Academic writing ; Dissertations, Academic ; Handbooks, manuals, e;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn