Presentation Skills for Students

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Becker.Lucinda, Joan Van Emden

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 808.51 Public speaking (Oratory)

Thông tin xuất bản: : Palgrave Macmillan, 2004

Mô tả vật lý: tr. ; , cm

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 100043

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH