Giáo trình MCSE SQL server 6.5 Quản trị và hệ điều hành.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.7585

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 711 tr. ; , 19 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Hệ điều hành máy tính ; Quản trị;

DÃY KỆ
4C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  005.758
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn