Tài chính doanh nghiệp hiện đại

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.15

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2005, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 856 tr. ; , 29 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


1. Tài chính doanh nghiệp và các giá trị doanh nghiệp2. Rủi ro3. Phân tích tài chính và các giá trị tài chính4. Hoạch định ngân sánh vốn và đầu tư5. Giải Nobel kinh tế của MM về chính sách phân phối, cấu trúc vốn và giá trị doanh nghiệp6. Quyết định tài trợ và thị trường hiệu quả7. Tài trợ nợ8. Các quyền chọn và phòng ngừa rủi ro9. Quản trị tài chính ngắn hạn10. Các chủ đề đặc biệt.

Tài chính doanh nghiệp-

DÃY KỆ
25D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  658.15
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn