Barron's Practice Exercises for the TOEFL Test
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  0764111566


Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Trẻ, 2003, In lần thứ 9

Mô tả vật lý: 388 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:


Toefl ( Luyện thi Anh ngữ )-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15E
Thư viện AB
4I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 428.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH