Quản trị chất lượng dịch vụ

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Hoàng Long

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 658.812 Customer relations

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 92tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 100272

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
29C
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.812
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH