Sinh hóa cơ bản.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 572

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2006,

Mô tả vật lý: 19tr. ; , 225cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 100330

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
6D
*Ký hiệu xếp giá:  572
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn