Thinking critically about ethical issues

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vincent Ryan Ruggiero

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9780073535906 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 170 Ethics (Moral philosophy)

Thông tin xuất bản: Dubuque : McGraw-Hill, 2011

Mô tả vật lý: xiii, 208 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 100336

 <
 iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Nyv5LTx30Ps" frameborder="0" allowfullscreen>
 <
 /iframe>
1. Ethics
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4A
Sai Gon Campus
3A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 170.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH