Khí động lực học cơ bản

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.1323

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Quốc gia Hà Nội , 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 322 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Khí động lực học,

DÃY KỆ
21E
Thư viện AB
8I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 629.132
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn