Livestock in a Changing Landscape . Volume 2- Experiences Regional Perspectives

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jeroen Dijkman, Pierre Gerber, Harold A Mooney, Shirley Tarawali

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1597266734

Ký hiệu phân loại: 636 Animal husbandry

Thông tin xuất bản: Washington : Island Press, 2010

Mô tả vật lý: 184tr. ; , 28cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 100378

 <
 iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/dn7TGlTx5-s" frameborder="0" allowfullscreen>
 <
 /iframe>
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
23C
Sai Gon Campus
9A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 636.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH