Essentials of understanding psychology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ISBN:  9780073382807

Ký hiệu phân loại: 150 Psychology

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2011, 9th ed.

Mô tả vật lý: 555tr. ; , 28cm

Ngôn ngữ:

ID: 100380
 <
 iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bY238yFQizo" frameborder="0" allowfullscreen>
 <
 /iframe>
Psychology
  - Textbooks
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 150.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH