Organizational behavior : human behavior at work
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9780073381497

Ký hiệu phân loại: 302.35 Social interaction in complex groups

Thông tin xuất bản: New York :McGraw-Hill, 2011, 13th ed.

Mô tả vật lý: 554tr. ; , 26cm

Ngôn ngữ:


<
iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xEu7LGz-FRw" frameborder="0" allowfullscreen>
<
/iframe>

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.300


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH