Auditing and assurance services : an applied approach
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Iris Stuart, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780073404004 (acidfree paper)

Ký hiệu phân loại: 657.45 Auditing

Thông tin xuất bản: New York, NY :McGraw-Hill, 2012,

Mô tả vật lý: 435 p. ; , 29 cm.

Ngôn ngữ:


<
iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/S9q0jcQsyEs" frameborder="0" allowfullscreen>
<
/iframe>

Auditing. -

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.450


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH