The O'Leary series microsoft Excel 2010: a case approach, introductory edition

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Linda I O'Leary, Timothy J O'Leary

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0077331269

Ký hiệu phân loại: 005.369 Specific programs

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2011

Mô tả vật lý: 360tr. ; , 27cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 100422

 <
 iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/n_bMU6mCeOA" frameborder="0" allowfullscreen>
 <
 /iframe>
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 005.369
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH