The TDR handbook: designing and implementing successful transfer of development rights programs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Arthur C Nelson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1597269810

Ký hiệu phân loại: 333.7315 Land, recreational and wilderness areas, energy

Thông tin xuất bản: USA : Island Press, 2012

Mô tả vật lý: 313tr. ; , 26cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 100424

 <
 iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/NsqmUCYkazQ" frameborder="0" allowfullscreen>
 <
 /iframe>
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 333.731
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH