Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 515 Analysis

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam, 2009, Tái bản lần thứ chín

Mô tả vật lý: 272tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Giải tích toán học -- Vấn đề, bài tập; Mathematical analysis -- Problems, exercises, etc

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 14
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
17D
Sai Gon Campus
5D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 515.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH