Máy làm đất và cơ giới hóa công tác đất
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2014, lần thứ 1

Mô tả vật lý: 505tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Phần 1 : Những vấn đề chung
Phần 2 : Máy đào đất và công tác cơ giới hóa đất
Phần 3 : Máy đào-chuyển đất và cơ giới hóa công tác đào-chuyển đất, san lấp đất vàm làm Taluy
Phần 4 : Máy đào đất và cơ giới hóa công tác đầm nén đất
Phần 5 : Cơ giới hóa công tác đất khác
Phần 6 : Cơ giới hóa công tác gia cố móng và công tác đất, đá trong thi công hầm.

Cơ giới hóa xây dựng-- Máy nông nghiệp-- Máy xây dựng-

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30C
Sai Gon Campus
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.028


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH