Tài liệu hướng dẫn ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Học phần II
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 335.4 Marxian systems

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2009,

Mô tả vật lý: 322tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:

ID: 100440
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
8A
Sai Gon Campus
3I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 335.400


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH