Tài liệu hướng dẫn ôn tập đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 324.2597075 Political parties

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2009,

Mô tả vật lý: 200tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Đảng cộng sản Việt Nam -- Đường lối cách mạng

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
6A
Sai Gon Campus
3D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 324.259


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH