Hệ thống mạng máy tính CCNA Semester 3 (học kỳ 3) :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004.65

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Lao động - Xã hội, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 300 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:


Chương 1: Giới thiệu về định tuyến không theo lớp địa chỉChương 2: OSPF đơn vùngChương 3: EIGRPChương 4: Các khái niệm về chuyển mạchChương 5: SWITCHChương 6: Cấu hình SWITCHChương 7: Giao thức Spanning-TreeChương 8: VlanChương 9: Giao thức Vlan Truking.

Mạng máy tính -- Kỹ thuật,

DÃY KỆ
02C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
1D
*Ký hiệu xếp giá:  004.65
Chưa có video
1
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn