Khởi nghiệp thành công thành lập và phát triển công ty riêng của bạn = : Starting a successful business start Up and Grow Your Own Company
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 2

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.11 Initiation of business enterprises

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010,

Mô tả vật lý: 246tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:


Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
26A
Thư viện AB
Ký hiệu xếp giá: 658.110


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH