The deteminant of repurchase intention an emperical study on retail stores in VietNam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Quang Minh Le, Dinh Nguyen Phan

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.812 Customer relations

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2014

Mô tả vật lý: 74tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ID: 100575

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH