Cơ sở dữ liệu :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.7

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Thanh Niên, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 130 tr. ; , 29 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Cơ sở dữ liệu ; Bài tập;

DÃY KỆ
03D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
2A
*Ký hiệu xếp giá:  005.7
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn