Organization citizenship behaviors and withdrawal behaviors - The case of Laguna Langco, Viet Nam

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.3

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2014,

Mô tả vật lý: 63tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 100610

;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá:  658.300
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn