Determinants influencing career choices of adolescents and young employees in Ho Chi Minh city

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 331.702

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2014,

Mô tả vật lý: 65tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 100630


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH