Cải cách và sự phát triển :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 339.5

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Hội nhà văn, 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 398 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Biến đổi xã hội ; Chính sách văn hóa ; Giáo dục ; Nước đang phát triển; Lý luận cải cách ; Tiểu luận; Phát triển bền vững ; Phát triển kinh tế ;

DÃY KỆ
09A
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  339.5
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn