1001 ASVAB practice questions for dummies
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Rod Powers, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1118646312

Ký hiệu phân loại: 355.0076 Military science

Thông tin xuất bản: Hoboken, New Jersey :John Wiley & Sons, 2013,

Mô tả vật lý: vi, 298 p. : , ill. ; , 26 cm

Ngôn ngữ:


"1,001 practice questions covering all nine topics on the ASVAB test
detailed answers and explanations for every question"--Cover.

Armed Services Vocational Aptitude Battery -- Examinations, questions, etc.; STUDY AIDS / Armed Forces -- bisacsh

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH